Priklop na naše kabelsko omrežje vam omogoča enostaven in kvaliteten dostop do vseh storitev, ki jih nudi sodobno komunikacijsko omrežje – vse storitve ki jih potrebujete boste našli pri nas.

Zakaj izbrati priklop na naše omrežje?

Enostaven priklop in klasična uporaba TV aparata brez dodatnih vmesnikov in komunikatorjev. Možen je priklop več TV aparatov za ceno ene mesečne naročnine. Pestra programska ponudba digitalnih TV programov. V kolikor vam vaš TV sprejemnik ne omogoča sprejemanja digitalnih televizijskih programov, vam v mesečni najem dobavimo DVB-C box za samo 2,44 EUR.  Možnost uporabe obstoječe instalacije. V kolikor že imate na vašem objektu naš signal, je priklop brezplačen. V nasprotnem primeru pa se za priklop zaračunajo le dejanski stroški priklopa.

 

POMEMBNO OBVESTILO

Iz programskih TV shem umikamo vsebine ponudnika Sport klub

Obveščamo vas, da so z 10. 5. 2020 spremenjene programske TV sheme, saj z navedenim datumom iz njih umikamo programe Sport klub (Sport klub 1, Sport klub 2, Sport klub 3, Sport klub 4, Sport klub 5 in Sport klub 6)

Družba Inatel d.o.o. se namreč v času razglašene epidemije novega koronavirusa sooča s postavljanjem neutemeljenih finančnih pogojev s strani ponudnika programskih pravic United Media Network, ki so tako za družbo kot za naše naročnike škodljivi in odstopajo od ekonomsko upravičenih pogojev. V vmesnem času smo s pravočasnimi pogajanji poskušali doseči pogoje, ki bi bili v prid našim uporabnikom in bi vam še naprej omogočali spremljanje omenjenih vsebin po najugodnejši ceni. Menimo, da ob sedanjih razmerah in odpovedanih športnih dogodkih po Evropi in svetu, kar se odraža tudi v trenutnem stanju razpoložljivih vsebin na omenjenih programih, vztrajanje ponudnika pri neutemeljenih finančnih pogojih ni upravičeno. Zaradi navedenega smo se odločili za prekinitev sodelovanja s ponudnikom United Media Network. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za pogoje, ki bodo sprejemljivi za naše naročnike in vas bomo o vseh novih informacijah in dejstvih ažurno obveščali.

Naročniki, ki se jim je programska shema spremenila in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka in brez plačila izgube posebne ugodnosti odstopijo od naročniške pogodbe, če se s predlaganimi spremembami ne strinja. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter obveznosti izpolnitve pogodbeno dogovorjenih obveznosti naročnikov.

Hvala za razumevanje.