Cenjene stranke prosimo, da nam vsakršno spremembo podatkov v naročniški pogodbi (naročnik, storitev, sprememba plačnika,…) ali odjavo od storitev sporočijo pisno preko e-maila ali po pošti.