OBVESTILA

OBVESTILO O PRIPOJITVI DRUŽBE INATEL K DRUŽBI T-2

Družba T-2 je v lanskem letu postala lastnica družbe Inatel. Obveščamo vas, da se bo s 1. 12. 2020 družba Inatel pripojila k družbi T-2. S tem dnem bodo tako vsi naročniki Inatelovih storitev postali T-2 naročniki.

Obstoječa naročniška pogodba bo ostala v veljavi, saj bo družba T-2 kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja prevzete družbe Inatel. Ob tem bodo naročniki Inatela že naročene storitve nemoteno uporabljali naprej, saj obseg naročenih storitev in mesečna naročnina ostajata enaka.

Sestavni del naročniškega razmerja pa postanejo: Splošni pogoji poslovanja družbe T-2, Splošni pogoji uporabe storitev preko mobilnega omrežja, Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2, d. o. o., Informacije o storitvah dostopa do interneta v fiksnih in mobilnih omrežjih ter ceniki družbe T-2, ki so na voljo na spletni povezavi https://www.t-2.net.

Naročniki, na katere se navedene spremembe nanašajo in ki se s spremembami ne strinjajo, lahko v skladu z 2. odstavkom 129. člena ZEKom-1 v 30 dneh od objave sprememb brez odpovednega roka, brez plačila stroškov prekinitve naročniškega razmerja in brez pogodbene kazni odstopijo od naročniške pogodbe. Ta pravica ne posega v zapadle in neplačane obveznosti naročnikov ter pogodbeno dogovorjene obveznosti naročnikov. Naročnik, ki je ob sklenitvi naročniškega razmerja prejel terminalsko opremo po akcijski ceni, lahko pri odstopu od naročniške pogodbe pred potekom obdobja vezave izbira, ali bo Inatelu povrnil znesek, ki ustreza sorazmernemu delu celotne vrednosti prejete terminalske opreme in prejeto terminalsko opremo obdržal, ali pa bo vrnil terminalsko opremo v stanju, v kakršnem mu je bila izročena, in plačal uporabnino za čas uporabe terminalske opreme, Inatel pa mu bo kupnino vrnil.

O podrobnostih sprememb pogojev iz naročniške pogodbe so bili naročniki družbe Inatel obveščeni z dopisom, poslanim na njihov naslov v oktobru 2020. Če ga niso prejeli, naj to sporočijo preko enega izmed spodaj navedenih kontaktnih naslovov.

Dodatne informacije so naročnikom na voljo v T-2 klicnem centru na telefonski številki 064 064 064, preko elektronskega naslova info@t-2.net in na prodajnih mestih (seznam prodajnih mest najdejo na spletni povezavi https://www.t-2.net/poslovalnice/poslovalnice-t-2).