Podjetje Inatel je zaradi pričetka veljave Splošne uredbe o varovanju osebnih podatkov sprejelo politiko zasebnosti, ki je dostopna na povezavi POLITIKA ZASEBNOSTI PODJETJA INATEL. Od dne 25.5.2018 zadevna politika zasebnosti dopolnjuje vse pogodbe in pogoje podjetja Inatel ter velja za vsa pogodbena razmerja, ki jih imajo uporabniki z Inatelom, in zagotavlja informacije, povezane z obdelavo njihovih podatkov.