MINI

4,90 €/mes.


150 MIN v vsa SLO omrežja,

od tega 150 MIN med gostovanjem v EU

150 SMS/MMS v vsa SLO omrežja, od tega 150 SMS/MMS med gostovanjem v EU2 GB prenosa podatkov v SLO,

od tega 2 GB prenosa med gostovanjem v EU

OSNOVNI

7,90 €/mes.


500 MIN v vsa SLO omrežja,

od tega 500 MIN med gostovanjem v EU

500 SMS/MMS v vsa SLO omrežja, od tega 500 SMS/MMS med gostovanjem v EU5 GB prenosa podatkov v SLO,

od tega 5 GB prenosa med gostovanjem v EU

NAPREDNI

15,90 €/mes.


NEOMEJENO MIN v vsa SLO omrežja,

od tega NEOMEJENO MIN med gostovanjem v EU

NEOMEJENI SMS/MMS v vsa SLO omrežja, od tega NEOMEJENI SMS/MMS med gostovanjem v EU20 GB prenosa podatkov v SLO,

od tega 20 GB prenosa med gostovanjem v EU

PREMIUM

19,90 €/mes.


NEOMEJENO MIN v vsa SLO omrežja,

od tega NEOMEJENO MIN med gostovanjem v EU

NEOMEJENI SMS/MMS v vsa SLO omrežja, od tega NEOMEJENI SMS/MMS med gostovanjem v EU
50 GB prenosa podatkov v SLO, od tega 50 GB prenosa med gostovanjem v EU


PREMIUM + EU

21,90 €/mes.


NEOMEJENO MIN v vsa SLO omrežja,

od tega NEOMEJENO MIN med gostovanjem v EU

+ 150 min v EU države

NEOMEJENI SMS/MMS v vsa SLO omrežja, od tega NEOMEJENI SMS/MMS med gostovanjem v EU


50 GB prenosa podatkov v SLO, od tega 50 GB prenosa med gostovanjem v EUPREMIUM + BALKAN

21,90 €/mes.


NEOMEJENO MIN v vsa SLO omrežja,

od tega NEOMEJENO MIN med gostovanjem v EU

+ 50 min v BALKAN


NEOMEJENI SMS/MMS v vsa SLO omrežja, od tega NEOMEJENI SMS/MMS med gostovanjem v EU


50 GB prenosa podatkov v SLO, od tega 50 GB prenosa med gostovanjem v EU

PREMIUM + EU + BALKAN

24,90 €/mes.


NEOMEJENO MIN v vsa SLO omrežja,

od tega NEOMEJENO MIN med gostovanjem v EU

+ 150 min v EU države

+ 50 min v BALKAN


NEOMEJENI SMS/MMS v vsa SLO omrežja,
od tega NEOMEJENI SMS/MMS med gostovanjem v EU

50 GB prenosa podatkov v SLO,
od tega 50 GB prenosa med gostovanjem v EU

Številka za pomoč uporabnikom: 065 600 600

Po preseženi vključeni količini, se zaračunava:
 • Cena klicev nad vključeno količino: 0,05 €/minuto
 • Cena sporočil SMS in MMS: 0,05 €/sporočilo
 • Prenos podatkov v SLO in EU 0,05 €/MB

Splošne opombe
 • Naročnik paketa je lahko zasebni ali poslovni uporabnik.
 • Ob sklenitvi novega naročniškega razmerja se zaračuna priključnina v višini 10 € z DDV.
 • Prenos številke k drugemu operaterju se zaračuna 5 € z DDV.
 • Za obračun pogovorov velja interval 60/60 (polno se obračuna vsaka minuta pogovora).
 • Vključene količine veljajo za storitve opravljene v omrežju Softnet Mobil v okviru enega obračunskega obdobja.
 • Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje.
 • Klici na posebne številke se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev na posebne številke.
 • Vse ostale preusmeritve klica se obračunavajo enako kot telefonski klici – preusmerjeni del klica plača naročnik.
 • Storitve, ki jih naročnik paketa opravi v tujini, se zaračunavajo po Ceniku gostovanja v tujini.
 • Klici iz Slovenije v tujino se obračunavajo v skladu s Cenikom klicev iz Slovenije v tujino.
 • Pri vpisovanju PUK-kode bodite pazljivi, saj se ob morebitnem 10-kratnem napačnem vnosu SIM-kartica uniči.
 • Vse cene vključujejo DDV.
Cenik splošnih storitev
 • Prenos številke k drugemu operaterju se zaračuna 5 € z DDV.
 • Sprememba ali menjava telefonske številke na zahtevo naročnika 8 €.
 • Sprememba naročniškega paketa 12 €.
 • Prenos naročniškega razmerja 15 €.
 • Razčlenjeni račun 2 €.
 • Zamenjava SIM kartice (blokirana/zaklenjena ali na željo naročnika) 8 €.
 • Posredovanje PIN in PUK ob ustrezni identifikaciji naročnika BREZPLAČNO.
 • Objava v telefonski imenik BREZPLAČNO.
 • Ponovni vklop številke na lastno zahtevo in v primeru blokade 10 €.
 • Ponovna vključitev na dan izključitve začasno izključene številke zaradi neplačil (ponovni vklop po delnem izklopu) 5 €.
 • Ponovna vključitev začasno izključene številke 10 €.
 • Začasna izključitev na naročnikovo zahtevo 10 €.
 • Prekinitev naročniškega razmerja 10 €.
 • LTE hitrosti (do 150/50 MB) možne ob doplačilu 6,5 € z DDV na mesec.